1. osztály

A gyermek fokozatosan halad a földi - fizikai valóság felé. Fejlődése folyamatos, álmodó lénye fokozatosan ébred és erősödik.  Életének első hétéves szakaszában az egész kisgyermek nyitott érzékszerv, s ahogy az anyatejet, úgy szívja magába mélyen mindazt, amivel találkozik, ami körülveszi őt. Ez az időszak nagymértékben fizikai teste épülését szolgálja. Fontos formáló erők működnek a sejtek, a belső szervek megfelelővé alakításán. A folyamat végét a fogváltás jelzi: a testet differenciáló erők felszabadulnak, s új területen szolgálják tovább a gyermek fejlődését. Ez az iskolaérettség állapota. A gyermek átlép fejlődésének második hétéves ciklusába, a testit formáló erők lelki erőkként dolgoznak tovább. Természetesen ez a változás nem éles váltásként, hanem fokozatosan megy végbe az első három iskolaévben.

A hat és fél - hétéves gyermek tiszteletre méltó tett- és tudásvággyal érkezik az iskolába. Szeretetteljes vezetésre és vezetőre vágyik a világ titkainak megismeréséhez. A valósághoz való viszonya érzelmi és nem intellektuális, ezért fejlődését megzavarja a természettudományos-intellektuális megközelítés, táplálja viszont a művészi elem.

Ugyanilyen fontos számára a mozgás, ami egész lényére harmonizálóan hat. Környezetével, szüleivel, tanítójával és társaival való kapcsolatát álomszerű egységhangulat jellemzi, ami az utánzásban mutatkozik meg.

Az első osztályban az alábbi tantárgyakat tanulják a gyerekek:

Formarajz:   Az Egyenes és a Görbe a világ egészét kifejezni képes alkotóelemként jelennek meg. A formarajzban tapasztalható, hogy a legegyszerűbb forma is magában hordozza a teljességet. A legegyszerűbb egyenes megalkotása is nagy tervezést, pontosságot, gondolkodást igényel. Szabályos ritmusok, egyenetlenségek, változások, folyamatok és átalakulások jeleníthetők meg egyenesekkel és görbékkel.

Számolás : Alapja a rengeteg ritmikus mozgás. A 20-as számkörben tájékozódást a római számok vezetik be, majd az arab számok. A műveleteket az egész különböző taglalásának megjelenítéseként egyszerre tanusítjuk. Mindezt nagy meseképekben, műveleti manók segítségével mutatjuk be a gyerekeknek.

Írás: Mesébe ágyazottan a magyar ABC 44 betűjét nagy nyomtatott formában tanítjuk. 

                      

                        

A magánhangzókat érzésekhez kötjük. A gyerekek a saját írásukból tanulnak meg olvasni, ki-ki a saját tempója szerint.

Zene: Éneklésben, furulyázásban a pentatónia a meghatározó. Minden gyerek furulyázni tanul, ezen kívül rengeteg hallási-, figyelem-, és csendjáték jelenik meg az órákon.

                

Kézimunka: Fő tevékenység a kötés. Minden gyerek elkészíti az éves munkáját(furulyatok, labda, kisebb ajándékok). Természetes anyagokkal dolgozunk. Megismerkednek a gyapjú és a méhviasz különböző formáival.(gyapjúkép, méhviasz, gyurmázás).

Festés : A színek képével találkoznak a gyerekek. Elsősorban nem a formával dolgoznak. Ez segíti a vizesre vizesen technika. Az alkotás, teremtés folyamata a lényeges, nem a végeredmény.

             

Játék: A tornával játékos formában ismerkednek az elsősök. A térben való eligazodást, testföldrajzot, a szociális képességeket fejlesztő játékokba hatalmas lelkesedéssel vetik bele magukat. Itt is mesékből tudják meg a szabályokat, teendőket. A legfontosabb, hogy a mozgás önfeledt örömét éljék át az órák során.
 

netsol.hu