2.osztály

A 8 éves, a másodikos, az úton lévő gyermek már nagyobb éberséget tanúsít a körülötte történő dolgok irányába. A második osztályra egyfajta polarizálódás jellemző, ami megfigyelhető a gyermekek egymáshoz való viszonyában is. A teljességtudat, ami eddig volt, most ellentétekre esik szét, a rosszaság éberen kísérti a 8 évest, emellett jellemzi egy mélyebb vallási érzület is (ideák felé vágyódik ). Nagy segítséget nyújt a tananyag, hiszen ekkor a végletes emberi tulajdonságokat bemutató állatmeséket és szentek életéről szóló legendákat meséljük a gyermekeknek. Fontos feladat az első osztályban felébredő készségeket, képességeket begyakorolni, továbbfejleszteni, gazdagítani, mélyíteni. Morális célkitűzésünk érdeklődéssel, bizalommal teli tisztelet ébreszteni a világ iránt.

Számolás epochákban a 100-as számkörben számolunk, a négy alapműveletet gyakoroljuk. A diákok a szorzótáblát 1-12-ig emlékezetből megtanulják. Tananyag a bennfoglalás, részekre osztás, sok-sok szöveges feladattal. Meg tudnak már oldani több műveletet tartalmazó feladatokat. Elkezdjük vizsgálni az oszthatóságot, a prímszámokkal, összetett számokkal ismerkedve.

Írás epochákban először a nyomtatott kisbetűk írását, a 2. félévben pedig a folyóírást tanítjuk meg a gyerekeknek. Fontos a leírt szöveg olvasása, ezután olvassuk a nyomtatott szövegeket. Hangsúlyos helyet kapnak a memoriterek ( nyelvtörők, ritmusjátékok és sok-sok vers a magyar irodalom kincsestárából - Weöres Sándor, Kányádi, Petőfi stb. ) és a dramatikus játékok. Megtanulják az ábécét, és jártasságot szereznek az önálló versmondásban is. Az állatmesék közül elsősorban Ezopus, Heltai Gáspár, La Fontaine történeteivel ismertetjük meg a gyerekeket, a legendák közül -többek között- Szent Mártonról, Szent Erzsébetről, Szent Ferencről tanulunk. Ezek a legendák az ember győzelmét példázzák a gyengeség, csüggedés és reménytelenség fölött. Olvasókönyvünk ismert szövegek gyűjteménye, amihez az osztálynak erőteljes
érzésbéli kötődése van.

Formarajz epochában a fő feladat a tükrözés, félig elkészült rajzokat kell folytatni, vagy befejezni. Tükrözünk a függőleges, majd a vízszintes tengelyre, majd a kettőt együtt használva a négyes tükrözést tanuljuk, később ferde tengelyekre egyre bonyolultabb, a tengelyen keresztül haladó formákat tükrözünk. Rengeteg szimmetrikus körformát rajzolunk és itt készítjük elő a folyóírást a folyó formák rajzolásával.

Természetismeret epochában az itt tanulók az állatmeséket hallva konkrét ismereteket szereznek a költöző madarakról, sünről, nyúlról, a méhek életéről. Tél és tavasz küszöbén a megtapasztalják a víz körforgását a meseképek által.

Zene órákon a gyerekek váltakozva énekelnek, zenélnek és hallgatják egymást; ez a hallás fejlődését szolgálja. A kvint tartományba tartozó dalok közé belépnek az oktávot átfogó hangtartományú énekek. Pentaton furulyán gyermekdalokat játszunk, ritmussorokat kell visszatapsolni, dobbantani a gyerekeknek Az utánzáson keresztül a ritmus és a dallam fokozatosan tudatosabbá válik, a gyerekek csukott szemmel képesek mutatni a dallam ívét a kezükkel. Ellentéteket keresünk a zenében: sötét-világos, bent-kint, szűk-bő, lent-fönt - ezek gyakorlásával alapozzuk meg a kottaolvasást.

Kézimunka órákon horgolni tanulunk: kis táskát, labdahálót, állatokat horgolunk. Tavaly megtanultunk kötni sima szemmel, idén bővítjük a tanultakat a fordított sor kötésének megtanulásával.

Mozgás órákon a játékokat mesébe építve ismerkedik meg a gyerekek; rengeteg körtáncot, énekes és ugrálós játékot, fogócskákat játszunk, a gyerekek gyakorlatot szereznek a futásban, szökdelésben, egyensúlyozásban, labdázásban, ugrálókötelezésben.

Festés órákon a színharmóniákat tapasztaltatjuk meg a gyerekekkel, melyben gyakorolhatják a hiány kiegyensúlyozását, a szimmetria és a dualitás megteremtését. Karakteres, komplementer, és karakter nélküli színpárokat festünk.

 

 

netsol.hu