3. osztály

Ebben az évben lépnek be a gyerekek a 10. életévükbe, amikor fontos fizikai, pszichológiai és kognitív változásokon mennek keresztül. Ezek azok a változások, amit a kilenc-tíz év körüli gyermekeknél „Rubikonnak” nevezünk. Harmadik osztályban a gyermek saját lelkében tapasztal egyfajta kettősséget a világ befogadásával kapcsolatban.

Minden gyermeknél megjelenik az év folyamán ez a fejlődési fázis, mely rendkívül jelentős az öntudatra találás folyamatában. Ezt az állapotot gyakran elkülönülésként élik meg a gyerekek, illetve a külső és a belső világ szétválásaként. A világ korábbi egységének elvesztése ellentétbe kerül a világ újfajta megismerése fölötti csodálkozással, s ez az ellentét gyakran összezavarodást, bizonytalanságérzést vált ki a gyermekekből.

Ebben a kereső időszakban az Ószövetség képei, törvényei és szellemi irányítása növelhetik belső biztonságérzetüket, a gazdálkodás és a házépítés-epocha pedig abban lehetnek segítségükre, hogy új kapcsolatot tudjanak kialakítani környezetükkel. A tananyag segíti a gyerekeket a fenti folyamatok minél zökkenőmentesebb „átélését”.

Számtanban a mérés epocha szolgálja a mesterségek során használt mértékegységek megértését. Emellett a gyerekek megtanulják még az írásbeli műveletek alapjait, a helyiértékeket értelmezik, gyakorolják. Nagy hangsúlyt fektetünk a fejben számolásra, amit a ritmikus részben mozgáshoz kötve tanítunk. A szorzótábla is ennek az évnek az anyaga, ugyancsak sok hangos együttmondással, ritmussal.

A magyar nyelv és irodalom beépül az epochák többségébe, hiszen a foglalkozásokat (földművelés, szüretelés, fafaragás, szövés, fonás, agyagozás, házépítés) feldolgozzuk szóban, írásban egyaránt. Így a gyerekek átélve, átérezve kerülnek közel az egyes témákhoz, sok-sok öröm kíséretében. Füzeteik egyben könyvük is, amit színes illusztrációkkal díszítenek. A fogalmazás első lépései is ebben az évben indulnak. A nyelvtanban a mondatfajtákkal és a három alszófajjal (ige, főnév, melléknév) ismerkedünk meg. Az év végére eljutnak a gyerekek az értő, folyamatos olvasáshoz.

Művészeti tantárgyaik révén (festés, rajz, zene, mozgás) pedig a test, lélek, szellem harmóniája valósulhat meg tevékenységeik során.

Epocha leírások:
- Magtól a kenyérig 

 
 

netsol.hu