4. osztály


A gyermek átérzi, hogy a korábbi gyermekség aranykorába nem vezet vissza üdvös út. Bátorságra és erőre van szüksége, hogy átléphesse a rubikont, akkor is, ha mindazzal, ami eddig volt szakítania kell, és nem világos, hogy hová vezet ez az út.

Az osztályban csoportok alakulnak ki, vitatkoznak és szervezkednek. Leveleket írnak, titkolóznak. A felnőttekkel vitatkozni kezdenek, váratlanul felmerülő, de igen mély kérdéseket fogalmaznak meg az életről, a világról és önmagukról. A mély szomorúság és a fékevesztett jókedv közti hullámzást is tapasztalhatjuk több-kevesebb ideig. Néhány gyereken valóban érzékelhető, hogy úgy viselkedik, mintha nem tudná eldönteni, hová is álljon: legyen kicsi gyermek, aki helyett megoldják a feladatokat, vagy legyen öntudatos, már-már mindentudó, kész "kis felnőtt". A közöny és az élénk érdeklődés váltakozása nagyon jellemző ebben a intenzív időszakban, ami hosszabb-rövidebb ideig eltarthat.

4. osztály az az időszak, amikor a kisgyermekkorból tartó átmenet már befejeződött, a pubertás viszont még nem kezdődött el. Ez az élet második hétéves periódusának közepe, amit a Waldorf pedagógiában a „gyermekkor szívének” nevezünk.

A gyermek öntevékenysége magával vonja a légzés és a vérkeringés kapcsolatának harmonizálását. Ebben az új állapotukban tapasztalható magabiztosság kitörő életerőben és a világ iránti kíváncsiságban jut kifejezésre.

A világgal való ismerkedést a természettudományokkal kezdjük, az állatvilág megfigyelésével, mégpedig az emberekkel való alaktani hasonlóságok és különbözőségek összevetésével.

Ezt követi a közvetlen környezet alapos megismerése, ami a térképkészítésben éri el a csúcspontját.

Ehhez kapcsolódik a magyarság története a magyar mondavilágon keresztül. A 3. osztályban megismert Ószövetségi Teremtés történet most új ismeretekkel bővül, az Északi mitológiával (pl. EDDA, Kalevala)

A számolásban eljutunk az egésztől az egység részeihez, a törtekhez, mely összecseng a zenei ½; ¼; 1/8; ütemezéssel.

A formarajzban a világra való más szemmel nézés jelenik meg a bújtatott formákkal, amit kiegészít a kézimunka keresztszemes hímzése, a különböző fonatok, szövések.

A festésben a gazdag színvilággal egyre inkább haladunk a formalitás felé.

 

 

netsol.hu