7. osztály

A 7. osztályban a tanulók a kamaszkorba lépnek. Az új lelki-szellemi erők ébredése és a hatásukra bekövetkező fiziológiai változások nyugtalanságot, kiegyensúlyozatlanságot, szélsőséges hullámzást idéznek elő a kamaszodó gyermek belső világában és viselkedésében. A szenvedélyes igenlés vagy elutasítás jellemzi magatartását az életben és az iskolai munkában egyaránt. Mintha hirtelen elvesztek volna a rég bevált keretek, a régi rend. Végeláthatatlanul vitatkozik. A mélyben kétségbeesetten keresi a formát, amit elveszített. Soha nagyobb szüksége nem volt az őt megértő, nyugalommal támogató, elfogadó tekintélyre, mint most, amikor a tekintélyt szélsőségesen rombolni igyekszik. Az új formát még nem tudja megadni önmagának. Az életkort külső aktivitás és forrongó belső lelkiállapot jellemzi. A világ jelenségei iránti tudásvágy mellett megjelennek az egymás iránti figyelem és az önreflexió képességének első megnyilvánulásai. A tantárgyak témáiknál fogva igazodnak ezekhez az igényekhez, alkalmat teremtenek arra, hogy a saját belső utazásuk találkozhasson.

Irodalom: Képessé válnak önmaguk árnyalt kifejezésére, önálló beszédet tudnak mondani jegyzeteik alapján, saját szavaikkal.

Nyelvtan: Ismerik az alárendelt és mellérendelt mondatokat. Össze tudják hasonlítani a magyar és a tanult nyelv rendszerét.

Matematika/Algebtra: megtanulnak a tanulók hatávnyozni és gyököt vonni. Elsőfokú egyenleteket oldalanak meg.  Képleteket állítanak fel és transzformálnak.

Mértan: megismerkednek a geometriai tanszformációkkal. Tudják a Pitagorasz tételt és annak bizonyítását. Foglalkozunk a szögpárokkal, logaritmus spirállal, levélforma és sokszög szerkesztéssel.

Földrajz: 7. és 8. osztályban történik meg az átmenet a gazdasági ágazatoktól a Föld különböző területeinek kulturális viszonyainak megismerésére.

Fizika: a középpontban a mechanika áll, utána következik a hangtan, fénytan, termodinamika,megneseség elektromosság.

Angol és Német: minden helyzetben önálló, világos mondatokat tudnak mondani. Önálló, írásos munkákat készítenek. Kulturális és földrajzi viszonyokat ismernek az adott nyelvterületen.

Testnevelés: képesek önmagukat a csoporttól elválasztanni és egyénként is elég erősek. Gyakorlatok: zuhanás, kézenállás, kézen átfordulás, birkózás …..

Kézimunka: a tanév során hordható, otthoni lábbelit készítenek.

 

 

netsol.hu