Forrás Waldorf Iskola

A Waldorf-tanterv (amely államilag elfogadott és más iskolák számára is választható kerettanterv) messzemenően az életkori sajátosságokhoz igazodik.

A Waldorf-iskola 12+1 évfolyamos egységes iskola típus, melyben a gimnáziumi képzés 4+1 éves.
Iskolánk 1992. szeptemberben nyitotta meg kapuit, és felmenő rendszerben indította évfolyamait. Az első 13. osztályunk 2008-ban érettségizett.
A továbbtanulók, sikeresen felvételiztek a választott felsőoktatási intézményekbe!

A Waldorf-iskola egyaránt hangsúlyt fektet az érzelmi, az akarati és a gondolati képességek fejlesztésére. Ezért nevezik a „kéz a szív és a fej iskolájának”.

Célja, hogy a gyermek életkoronként változó test, lelki és szellemi szükségleteit kielégítse oly módon, hogy ezek egymással összhangban fejlődhessenek.

Az intellektuális ismeretek átadása mellett különös gondot fordít a szociális érzékenység és az alkotóképesség ápolására. A művészetekkel való foglalkozás az egész oktatást átszövi. A gyerekek első osztálytól kezdve naponta furulyáznak, később lehetőségük nyílik második hangszer választására.

Tanulóink a hagyományostól eltérő művészi technikákkal ismerkednek meg rajz- és festésórákon, amik a szinttanulmányoktól a fekete-fehér perspektivikus ábrázolásokig terjednek. A kézimunka- és a kézműves órákon végzett bonyolult kézügyességet igénylő munkák alapvető fontossággal bírnak az intelligencia fejlődésében. Színpadi szereplésre minden évben többször nyílik lehetőségük. Osztályaink a tanévet egy-egy komoly színdarab bemutatásával zárják.

A mozgásnak is fontos szerepe van intézményünkben az euritmia és a testnevelés (Bothmer – gimnasztika) órákon. Az euritmia olyan művészeti forma, amelyben a zene és a vers mozgásban elevenedik meg, a Bothmer – gimnasztika pedig a tanulók természetes mozgásfejlődését kíséri és erősíti.

Iskolánkban az első osztálytól kezdve két idegen nyelvet tanítunk: németet és angolt. Választható tantárgy a szabadvallás, amely felekezettől független vallásoktatás.

A 3. és 6. osztályosok mezőgazdasági gyakorlaton vesznek részt, a 4. osztályosok jurta-táborba mennek, a 7. és a 8. osztályosoknak sí- és vízi túrát, sziklamászást szervezünk, az 5. osztályosoknak pedig évente – ókori görög mintára – olimpiát rendezünk, amelyen az ország összes Waldorf – iskolája részt vesz. A gyakorlatok (erdészeti, mezőgazdasági, néprajzkutatási, ipari, szociális, művészettörténeti) a gimnáziumi évek alatt is folytatódnak. Iskolánk minden tanulója évente egyszer többnapos iskolai táborban vesz részt, ahova a szülők is eljöhetnek.

Ünnepeink lehetőséget biztosítanak a szülőkkel való szorosabb kapcsolattartásra (a teljesség igénye nélkül: Márton-napi lámpás felvonulás, adventi kert – és bazár, farsang, János-napi nyárünnep tűzugrással)  

Iskolánk fenntartója a Győri Waldorf Egyesület, amely biztosítja az intézmény működésének gazdasági feltételeit és a hatályos jogszabályoknak megfelelő kereteit.

 

 

 

Pedagógiai Programunk célkitűzései:

·  megteremteni a művészeti, gyakorlati és intellektuális tartalom egyensúlyát a tananyagban, különös tekintettel a szocializációs képességekre és a lelki-szellemi értékekre;

·  kialakítani egy olyan szemléletmódot, mely az alsóbb osztályokban teret és időt biztosít a kulcsfontosságú képességek kialakulásához, hogy azok a későbbiekben alapul szolgálhassanak az írási-,olvasási- és számolókészség, valamint a szocializációs és érzelmi képességek kifejlesztéséhez;

·  megvalósítani a mindenki számára nyitott iskola eszményképét- nemzetiségre, világnézetre, és anyagi helyzetre való tekintet nélkül;

·  az osztálytanítóság intézményét alkalmazni, melyben a tanár az iskolakezdéstől egymást követően több évig kíséri osztályát…

Iskolánk 1-5. osztályai Gyárváros egyik szép műemlék jellegű épületében, 6-13. osztályunk pedig a Balassi Iskola bérelt iskolarészében tanulnak.

Iskolánk SzMSz-e innét letölthető.

netsol.hu