9. osztály

 
Jelszó:"A HORIZONT TÁGÍTÁSA" 
 
Fontos szempontnak tartjuk ennél a korosztálynál, hogy megtapasztalják a valóságot, sőt, szembesüljenek vele; hogy magukon is érezzék, hogy az ideától a megvalósulásig vezető úton szükség van a valóság érzékelésére; hogy a morális merevség a fanatikus idealizmus következménye erőszak és történelmi kudarc is lehet. A történelemtanítás célja, hogy felébressze a fiatalok világ iránti érdeklődését.
 
A fizikaórákon megismerkednek az emberi kutatótevékenység rögös útjával és vívmányaival. A lényeg, hogy meglássák a diákok, hogy a felfedezések, az új gépek feltalálása és a használatuk milyen tudati változásokat eredményeztek a mindennapi életben.
 
A matematika ad jó gyakorló terepet a formális, logikai gondolkodáshoz. Geometriában dinamikus képzeletgyakorlatok segítségével ellipszist, parabolát, hiperbolát szerkesztenek.
 
Biológiában az ember fizikai létezéséről szereznek tapasztalatokat. Központi kérdés a gravitáció és a felegyenesedés.
 
Földrajz. Acél létünk fizikai alapjainak szakszerű megismerése. A Föld tektonikai, morfológiai folyamatai érzékeltethetik, hogy a földfelszín szerkezete nagymértékben a felszín alatti dinamikus erők következménye.
 
Kémiában az anyagok keletkezési, átalakulási folyamatait tekintjük át.
 
Kézzelfoghatóvá válik az a tisztulási folyamat, amelyeken maguk is átesnek.
 
Egy 15 éves gyerekre akár kitehetnénk a táblát, hogy "Teljes átalakítás miatt zárva".
 
A művészettörténet egy teljesen más világot tár a diákok elé, amelyben az ember szabadon teremtheti meg önmaga törvényeit.
 
Rajzórán kizárólag a fekete-fehér polaritásban dolgoznak, tehát teljesen abban a szélsőséges világban, amelyben a 9. osztályosok élnek.
 
Az irodalomtanításban is kiélhetik a szélsőségeket, lehet egy "sírás" (tragédiák) és egy "humor" (komédiák) epochájuk. Ha ezeket, a lelki minőségeket esztétikum segítségével stimuláljuk, a kilencedikesek átélhetik a világ ellentétei közt szüntelenül fennálló feszültséget, de felcsillanhatnak számukra a feloldás lehetőségei is;
 
Idegennyelv-tanuláshoz különösen jelentősek a nyelvek kulturális vonatkozásai, hogy képesek legyenek megérteni és tolerálni a másságot.
 
Kiemelt helyet foglal el a nyelvtan, szükséges egy szisztematikus tankönyv, mely absztrakt struktúrák és táblázatok segítségével építkezik.
 
A zenében a cél, hogy a nagy zenészek életrajzán keresztül ébredjen érdeklődés halhatatlan műveik iránt is.
 
Fafaragáson illesztéseket tanulnak.
A textilmunka során egyéni szabásmintával készítenek hordható ruhadarabot.
A testnevelésórák keretében tapasztalatot szereznek a függőleges síkról, elülső és hátsó térről.
 
Ezen az évfolyamon, mezőgazdasági gyakorlaton és terepgyakorlaton vesznek részt.
 
A 15. életév beavatási közege a Föld, ennek minőségéről barlangászat, sziklamászás keretében nyújtunk élményeket, kirándulások, táborok formájában.
netsol.hu