10. osztály

 
Jelszó: "A DOLGOK LÉNYEGÉNEK MEGÉRTÉSE"
 
Cél: lassan, egyre inkább önálló személyiségekké váljanak a közös munka során. Öntevékeny munkálkodásaikkal mindinkább találjanak önmagukra. Növekvő ítélőképességükkel és gondolkodásuk tisztaságával kell, hogy képesek legyenek a nagy, érzelmi hullámzásoktól eloldani magukat. Ezt szolgálják azok a viták, melyek a világ törvényszerűségei analizálják.
 
Biológia-epochán érthetővé kell tenni az embert, mint egyedi lényt. A fizikai embert a szervekkel és a szervi funkciókkal, ezek lelki és szellemi összefüggéseivel.
 
A földrajz lehetőséget ad a Földet egy olyan élő organizmusként bemutatni, amely a ritmusaiban és körforgásaiba való beavatkozásokra rendkívül érzékenyen reagál.
 
A történelemórák keretében egy olyan nézőpont kerül előtérbe, amely érezhető összefüggésben áll a földrajzzal: az emberi és kulturális evolúció hátterében a Föld és a földrajzi környezet változásai állnak.
 
A magyartanulás hasonló dolgokat közvetít, mint a történelem, amennyiben a mítosztól az irodalom kialakulásáig vezető utat próbálja megvilágítani. Láthatóvá teszi, ahogy a kezdeti, rituális-vallási közösség művészetéből kiválik az egyén hangja. Foglalkozva az emberi nyelv eredetével, struktúrájával, előtérbe kerül a nyelvészet, költészet, esztétika.
 
Művészettörténetben is a 10. osztályban a költészet, mint a nyelv művészete kerül előtérbe. A térben kifejeződő művészetről az időben kifejezhető művészetre tolódik.
 
A festészetben újra előkerülnek a színek, hogy megjeleníthessenek vele különböző lelkiállapotokat, hangulatokat.
 
Idegennyelv-órákon kísérletet tehetünk összehasonlító nyelvészeti vizsgálatokkal. Ez megmutathatja, hogy a nyelv szelleme miként képes hatni egyes népek kreativitásán keresztül.
 
Zeneórákon előtérbe kerülhetnek a kórusművek, kamarazenei darabok.
 
A matematika-, fizika-, kémia-, ábrázoló geometria-epochák kiindulási pontja is hasonló. Átláthatóvá tenni a fizikai világ képződési-keletkezési elveit, áttekinteni a természeti törvényszerűségeket. Megfigyelni - logikus következtetést levonni - az ok-okozati összefüggéseket észlelni: ezzel iskolázni az analitikus gondolkodás képességét. A lényeg, hogy valahogy utat találjon a diák az élet gyakorlati oldala felé. Ezt az elvet szem előtt tartva vesz részt ez a korosztály erdészeti gyakorlaton, végez néprajzi kutatást, illetve tanul földmérést.
 
A függőlegesnek a vízszinteshez való viszonyát közvetítjük a testnevelési órákon is az ifjak felé - beavatási közeg a víz, ennek a minőségnek az átéléséhez szervezünk vizes barlangászatot, próbálkozunk a vízisízéssel, illetve élvezzük, a búvárkodás nyújtotta élményeket.
netsol.hu