11. osztály


A jelszó: "A VÉGLETEK KÖZÖTTI BELSŐ EGYENSÚLY MEGTALÁLÁSA"
 
A cél: Az egymástól függetlenül megtanult dolgok lassan kapcsolódjanak össze.
 
A végtelenül távoli elemekkel történő foglalatosság gondolatilag megérteti ezzel a korosztállyal a végtelen fogalmát.
 
A fizika témája a drótnélküli adatátvitel, radioaktivitás.
 
A biológiában a sejttan kapcsán foglalkozunk a mikroszkopikus világgal, amit az ökológiai gyakorlaton kiegészítünk a makroszkopikus bioszféra tanulmányozásával. Ezzel a nagyon apró, de fontos "kifordítom-befordítom" momentummal találkoztak már a gyerekek a projektív geometriánál.
 
A kémiatanításnak feladata egy átfogó kép felvázolása, melyben megjelennek az elemek egyéni karakterei a szubsztanciákkal mutatott reakcióik szerint. Lényeg,· hogy átlássák a folyamatok törvényszerűségeit.
 
A történelemtanítás témája a megújhodás, a ciklusosság felismerése. Az élet és a szenvedés értelmének keresése, olyan kérdések felvetése, melyek a tanulók lelkének legmélyéről fakadnak.
 
Az irodalom epochákon lehet olyan, a társadalomra vonatkozó kérdéseket feszegetni, melyek megkérdőjelezik a fennálló társadalom szemléletmódját.
 
A földrajzórák azt a célt szolgálják, hogy átlépjük a "Föld határait" - csillagászat epocha - illetve elősegíteni, hogy a diákok mindinkább megtalálják belső, lelki nyugalmukat, miközben folytonos útkeresésben élnek.
 
A technológia-epocha témája: "energia és anyag". Itt jól megmutatkozik a világ folytonosságába vetett elidegeníthetetlen hit. Ez a téma jó kapcsolódási pont a fizika, kémia, ökológia órák témáihoz.
 
A művészettanításban az összefüggések keresése kerül előtérbe. Összehasonlítása különböző művészeti ágaknak, stílusirányzatoknak. Ezekkel a témákkal megvilágíthatjuk az emberi tudat és az igazság civódásait.
 
Az egész évet meghatározó hangulatot az évet lezáró szociális gyakorlat adja, ami lehetőséget teremt arra, hogy megismerkedjenek olyanokkal, akik sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben vannak, mint ők. A szociális empátia egy új szintje kerülhet kifejlesztésre.
 
A testnevelés ebben az esztendőben a jobb és a baloldalt elválasztó síkkal dolgozik, tehát a középpel.
 
A beavatási közeg a levegő, melynek első megtapasztalási módja lehet a vitorlázás, majd a tandem-ugrás.
netsol.hu