12. osztály

 
Jelszó: "A TISZTELET BEÉRÉSE AZ EMBER ÉS A VILÁG IRÁNT"
 
A 18-19 éves fiatalnak mások a kérdései, mint a 17 éveseknek. Az érdekli, hol az ő helye a világban és hogy milyen hatással tud lenni a világ menetére.
 
A 12. évfolyam összefoglaló év arról, amire a diák kíváncsi: az emberi lény természetéről, a világban elfoglalt helyéről szól.
 
Biológiából összefoglaló áttekintést kapnak az elmúlt évek tanulmányairól: a legegyszerűbb életformáktól kiindulva az egész állatvilágot végigtekintve jutnak el a diákok az emberig.
 
A diákok - a felnőttkor küszöbén állva - figyelmüket az aktuális világhelyzetre és személyes jövőjükre irányítják. Ezt igyekszik kielégíteni a földrajzoktatás, melynek középpontjában az emberiség kulturális megosztottsága áll. Így válik érthetővé számukra, hogyan működnek a Föld kulturális és szellemi arculatát alakító erők. Az idegen nyelv tanítása során arra törekszünk, hogy eredeti irodalom olvasásán keresztül értsék meg az egyes kultúrák közreműködését a világtörténelemben és megtalálják saját kultúrájuk és nyelvük helyét a világban.
 
Zenetanítás során a 20. század sajátos zenei nyelvével ismerkednek, célunk ennek megértetése. Magyarból is a kortárs irodalmi alkotásokkal foglalkozunk elsősorban, olyan művek kel, melyek jól példázzák korunk egyetemes és személyes kulturális tapasztalatait.
 
A történelemtanítás során a diákok bepillantást nyerhetnek a történettudomány filozófiájába és módszertanába. Beláthatóvá válik a diákok számára, hogy az egyén jó és rossz cselekedeteivel alakítja a történelmet, hat környezetére és ez felelősséggel jár.
 
A kémiai tanulmányokban a folyamatorientált kémia világába lépünk, ahol átalakulási folyamatok állnak a középpontban. Különösen fontos a biokémia, mivel lehetőséget teremt arra, hogy olyan kémiát tanítsunk, ami nem mérgezi, hanem gyógyítja a környezetet és az embert.
 
Technológiából végigvehetjük a műanyaggyártás és -ipar területeit, ennek nyomán modellezhetjük a környezetkárosítás, szennyeződés-mentesítés, újrafelhasználás problémáit.
 
A 12. osztályban a fizika az optika területén új, gyakorlati utakra lép. A mikrokozmosz kvantumelmélete és a makrokozmosz relativitáselmélete összegződik az emberi tapasztalatokon keresztül.
 
A művészeti oktatásban az ember legegyénibb, legkifejezőbb testrészévei foglalkozunk, a fejjel - festés, formázás és kő megmunkálása során. A munka alatt felbukkanhat a kérdés: mennyire jut kifejezésre a testben a lélek és a szellem? A művészet másik fő témája az építészet, mint egyetemes művészet, melyben minden művészet kicsúcsosodhat.
 
Matematikából az egyszerű algebrai feladatokon keresztül utat találnak az integrál- és differenciálszámításig. Egy nagy összképbe összekapcsoljuk a matematikát, a botanikát, a csillagászatot, az embriológiát és a geometriát és így tanulmányozzuk a formaelvet.
 
A filozófiatörténet és a világ vallásainak összehasonlító tanulmányozása áttekintést ad az ember szellemi törekvéseiről.
 
A 12. osztályos tanulók ipari gyakorlaton vesznek részt, melyben tapasztalatot szereznek a munkáról, a dolgozó emberekről, így önmagukról is. Megismerkednek munkamegosztó társadalmunk problémáival és esélyeivel. Megismerik a munka morális vetületét, megtapasztalják, milyen az, mikor ők szolgálják mások szükségleteit.
 
A testnevelés fő témája a térérzék tudatosítása, nosztalgiázás a gyermekkori játékok között.
 
A beavatási közeg a tűz, mely minőség megtapasztalására ad lehetőséget a tűzzsonglőrködés és a parázson járás kipróbálása.
 
A kockázatvállalás és a kalandvágy kiélésére adunk alkalmat egy vulkántúra során.
 
Végezetül 12. osztályban a diákok utoljára megtapasztalják az osztály együttes erejét egy dráma előadásában. Szöveg, zene, ének, rendezés, világítás, plakát - ezt mind el kell készíteniük az előadás bemutatásával együtt.
 
A 12. osztály célja, hogy hozzájáruljon az ember jobb megismeréséhez, amit Rudolf Steiner így fogalmazott: "Az ember a világot megismerve önmagára talál, és magát megismerve föltárul számára a világ." 
 
netsol.hu